Dane kontaktowe
KABUM STUDIO Ewa Poniewska
NIP: 547-197-70-62
REGON: 241806423

e-mail: biuro@zespolyweselne.eu

Konto bankowe: 94 2490 0005 0000 4500 7705 3255